zorginnovatie
Bekijk of download het Domotica-Rapport.

Bekijk online

Download PDF

Techniek in de leefomgeving cruciaal voor zelfstandigheid van ouderen

Flexibilisering en miniaturisering van techniek in de leefomgeving biedt nieuwe kansen voor zelfstandig wonen van ouderen. Domotica, het woord ‚domos’ zegt t al, was verbonden met grote investeringen die nagelvast aan een woonhuis verbonden waren. Dat is passez. Als onderdeel van de algehele internet revolutie, zien we een snel groeiend aantal mobiele hulpmiddelen die aan de oudere en zijn draagbare apparatuur verbonden zijn, niet langer aan zijn woonhuis. Tegelijkertijd zien we een groeiende belangstelling voor coöperaties die welzijn en zorg regelen, in samenwerking met professionele organisaties.

De verkenning die Saxion KCL onderzoeker Ben Kokkeler ism de ouderenbond ANBO Enschede uitvoerde, laat zien dat ouderen open staan voor deze nieuwe ontwikkeling. Belangrijk is daarbij dat de mensen in hun directe omgeving waarmee ze overleggen om tot een besluit te komen voor aanschaf of huur van techniek, veel beter geïnformeerd wordt dan nu gebeurd. Ook is erg belangrijk dat er leen- en ruilfondsen van apparatuur komen, zodat een oudere al lerend van techniek kan veranderen en mensen die weinig te besteden hebben ook toegang hebben.

Bronnen

Website ANBO afdeling Enschede. www.anbo.nl/enschede

Platform31 , MovisieenAedes-­‐Actiz Kenniscentrum Wonen-­‐Zorg. (2013–2015). Het kennis–en experimentenprogramma ‘LangerThuis’. http://www.platform31.nl/sociaal/langer-­‐thuis

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid(2010). Hoe mensen keuzes maken. http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/hoe-­‐mensen-­‐keuzes-­‐maken-­‐2/

Zolangmogelijkthuis!? De extramuralisering van de zorg in het perspectief van ouderen in Enschede (2013). Saxion, lectoraat ICT in Zorg en Welzijn.

Domotica in wel zijn en zorg voor ouderen (2014). Themabijeenkomst ANBO Enschede.

Marktpotentie Bouwen en Wonen in het Nederlandse deel van het Euregiogebied (2014). Saxion, Kenniscentrum Leefomgeving, lectoraat Innovatieve Technologie in de bouw.

Marktkansen in de veranderende woon-­‐en zorgmarkt (2014). Voordracht John Bakker, workshop Ondernemers kansen Seniorenhuisvesting, KvK Oost Nederland.

Regionale woonvisie 2015-­‐2025 (“Natuurlijk……Wonen in Twente”;2014). Samen14, wooncorporaties, Provincie Overijssel.

Innoveren voor actieve ouderen (2015). Lectorale rede Louis Neven, Avans Hogeschool.

Platform GEEF - Huis van het heden