Lezingen

Ik ben een ervaren spreker. Ik treed het liefst op voor een groep van maximaal 20 deelnemers, zodat er kans is op dialoog. Lezingen zijn voor mij maatwerk, ik overleg graag vooraf met u op welke actuele issues in uw organisatie ik kan inspelen.

Lezingen kunnen in het Nederlands, Engels of Duits verzorgd worden.

Ik verzorgde in de afgelopen jaren voordrachten voor: MT’s van jeugdzorginstellingen, JGZ, LVB organisaties, welzijnsorganisaties; schooldirecties PO, VO, MBO; museumdirecties en culturele instellingen; MT’s van HBO academies, HBO lectoraten, universitaire onderzoek instituten,  sociale wijkteams, controllers van gemeenten, beleidsmedewerkers, raadsleden.

Centrale thema’s zijn:

  • Besturing en veranderkundige programma’s in het sociaal domein
  • Gespreid leiderschap in de transformatie van het sociaal domein
  • Netwerksturing en gespreid leiderschap in kennisintensieve organisaties
  • Emergente strategieontwikkeling en co-creatieve organisatieontwikkeling
  • Social media, open data en organisatieverandering
  • Ethische vraagstukken bij sociale experimenten

Fees zijn in overleg te bepalen, variëren afhankelijk van het tijdsbeslag en vereiste maatwerk tussen 500 en 1.500 euro.

Workshops – inleidingen, moderatie, leiding

Op dezelfde thema’s organiseer ik ook workshops. De aanleiding is meestal, dat een MT, groep bestuurders of directeuren gezamenlijk een stap wil maken. Daartoe, in die oriëntatie, kan ik zowel de juiste domeinexpertise aandragen en het proces modereren.

In dergelijke workshops vertolk ik rollen als inleider en expertisepartner, procesmatige moderator en/of inhoudelijke, resultaatgerichte leider.

Actuele aanleidingen zijn:

  • Strategische herpositionering als aanbieder van onderwijs, zorg, welzijn of culturele diensten
  • Gezamenlijke strategische heroriëntatie met (nieuwe) partners in een (beoogd) netwerk (bijv. als onderwijs- of cultuuraanbieder in de nieuwe gemeentelijke wijkgerichte aanpak)
  • Oriëntatie op nieuwe vraagstukken voor raadsleden, bijv. rond open data en privacy in de transitie van het sociaal domein, of rond handhaving en het inrichten van een wijkgerichte aanpak

Naar gelang complexiteit van het vraagstuk bied ik hiervoor een cyclus van 2 tot 4 workshops aan. Desgewenst schakel ik domeinexperts bij. Tevens kan begeleiding worden aangeboden bij het schrijven van plannen van aanpak.