Profiel

Mijn profiel is dat van een strategisch adviseur en sparring partner voor management en bestuur in het HO, gemeenten, jeugdzorg en cultuur m.b.t. positionering, samenwerking en open innovatie.

Als werkende professional heb ik me altijd bewogen als lerende en verbindende reiziger in een open wereld. Letterlijk, ik denk en voel me mondiaal verbonden, was erg gelukkig in de tijd dat ik internationale projecten leidde. Figuurlijk, men zegt van mij dat ik theorie en praktijk, abstract en concreet goed weet te combineren. Ik ben opgeleid als gammawetenschapper, maar heb altijd samengewerkt met ambachtelijke professionals, natuurwetenschappers en ingenieurs.

Ik houd van verandering, confronteer mijzelf daarmee, maar ben ook trouw en vasthoudend. Sedert mijn middelbare schooltijd zijn beoefening van praktische sterrenkunde (waaronder educatieve campagnes met jongeren) en spiritualiteit (boeddhisme) mijn passies.
Ik heb me in mijn dertigjarige werkervaring ontwikkeld als strateeg, gangmaker, kwartiermaker. Mijn hart ligt bij innovatie ten bate van mens en natuur. In mijn visievorming en werkpraktijk ben ik een ‘geduldige innovator’: het productief verbinden van innovaties in het primaire proces met verbeteringen in de bedrijfsvoering staan voor mij centraal, als onderdeel van ontwikkelpaden van professionals en (netwerk)organisaties.
Daarnaast heb ik mij ontwikkeld en ben academisch geschoold (gepromoveerd) als praktijkonderzoeker, met name op het terrein van besturing van innovatie, technologie en organisatieverandering.

Ik ben expert in de domeinen onderwijs, met name hoger onderwijs en ingenieursopleidingen, zorg, met name de jeugdzorg, en cultuur, met name wetenschappelijke musea (science museums). Ik heb leidinggevende functies en bestuursadviesopdrachten vervuld bij:

Internationale organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking;
ruim 25 (jeugd)zorg/welzijndsorganisaties, waaronder Ambiq, Jarabee, Alifa, Rubicon, Combinatie Jeugdzorg, De Twentze Zorgcentra en het werkverband van 23 jeugdwelzijns- en zorgorganisaties in Twente (Jeugdpartners Twente);
de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs & Wetenschappen, VWS, LNV;
diverse gemeenten (waaronder de gezamenlijke 14 Twentse gemeenten);
de Universiteit Twente, de Technische Universitaet Dortmund, een consortium van 12 Europese universiteiten, het Toptechnologische Telematica Instituut, de Open Universiteit, de Hogescholen Saxion, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en Haagse Hogeschool;
diverse ROC’s en AOC’s waaronder het ROC Zeeland en het landelijk kenniscentrum van kleine MBO opleidingen;
23 museumdirecties, de Hollandse Waterlinie, de stichting Erfgoed Nederland, de Vereniging Science Centra Nederland-Vlaanderen.
Ik richt mij in de komende jaren vooral op strategisch en organisatieadvies in het sociaal domein en het beroepsonderwijs, en op programmatische veranderopdrachten.

Advies en praktijkonderzoek voer ik uit via respectievelijk de Technopolis Group en via het Expertisecentrum Veiligheid van de hogeschool Avans.

Ben Kokkeler