Praktijkonderzoek

Kokkeler Innovatie Consult (KIC) verzorgt in opdracht van ROV Oost-Nederland onder circa 25 basisscholen in de regio Arnhem-Nijmegen praktijkonderzoek naar mobiliteit van jonge kinderen. Het hoofddoel is om het inzicht te vergroten in verduurzaming van verbeterd verkeersgedrag, in dit verband: welke factoren bepalen dat Helm op Fluo Top duurzaam gebruikt wordt door kinderen uit groep 1 en 2. Qua logistiek wordt aangehaakt op scholen die deelnemen aan het educatieve arrangement “Helm op Fluo Top”, om dubbel werk voor scholen te voorkomen en de leeropbrengst voor scholen te vergroten. Bent u verbonden aan een school buiten de regio Arnhem-Nijmegen en wilt u verder geïnformeerd worden, stuur dan een email naar mobi-onderzoek@kic-m.nl.

Het nevendoel is kinderen en ouders tijdens de campagne feedback te geven om, naar analogie van datafeedback in de onderwijskwaliteit, het lerend vermogen te stimuleren. Er is geen werkbelasting voor de docent, maar betrokkenheid van de docent wordt wel erg op prijs gesteld en door KIC ondersteund.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan dit praktijkonderzoek over verkeersveiligheid, waarvoor de inschrijving onder basisscholen, groepen 1 en 2, heden op 30 juni geopend wordt. U kunt uw school aanmelden via het onderstaande formulier. Het onderzoek wordt met ingang van september uitgevoerd in de regio Arnhem-Nijmegen. Wij nemen na aanmelding contact met u op om uw specifieke wensen over het onderzoek door te spreken.

Het praktijkonderzoek omvat:

Verzameling, ontsluiting en (grafische) presentatie van basisgegevens van scholen, kinderen en ouders (zoveel mogelijk gezamenlijk met de registratie die Senna verzorgt voor deelname aan Helm op Fluo Top). www.helmopfluotop.nl

Een cloud gebaseerde quiz voor klassikaal gebruik, waarbij zowel de scores op de quiz als de bespreking van uitkomsten met leerlingen geregistreerd en geanalyseerd worden.

Sociale media: een besloten community voor ouders (naar verwachting zal ca. 10% van de ouders hieraan deelnemen) die door KIC actief gemodereerd wordt, d.w.z. dat (wekelijks) een impuls gegeven wordt aan dialogen tussen ouders, dat tussentijdse inzichten uit de HoFT campagne daar gedeeld worden, dat ouders ondersteund worden om daar eigen ervaringen (in tekst en door uploaden van foto’s e.d.) te delen.

Tijdens de uitvoering van het praktijkonderzoek (oktober tot maart) zullen een aantal workshops georganiseerd worden voor enerzijds leerkrachten en anderzijds gemeenten of, waar gewenst, gezamenlijk. Ergo, KIC poogt de inzichten en lering uit het praktijkonderzoek zo praktisch mogelijk te vertalen naar de praktijk van uw school en van de deelnemende gemeenten.

Mobiliteitsonderzoek Blog

Via deze link komt u terecht op de blog van het mobiliteitsonderzoek

Hieronder kan u de pdf’s bekijken en downloaden:

Aanmelden Scholen

School naam

Postcode

Naam directeur

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Contactpersoon

Naam contactpersoon onderzoek

E-mailadres contactpersoon

Uw telefoonnummer

Affiche

182140-VSV-HOFT Ned-Affiche-v3

Flyer

182140-VSV-HOFT Ned-Flyer-v3-1

Stickerkaart

182140-VSV-HOFT Ned-Stickerkaart-v4-1