Mijn proefschrift – in a tweet

Op 29 oktober was de openbare verdediging van mijn proefschrift ‘distributed academic leadership in emergent research organisations’ aan de Universiteit Twente. In het proefschrift toon ik aan dat constellaties van gedistribueerd leiderschap die samenhangen met actiegebonden vormen van organisatieleren leiden tot anticipatie en besturing in ambigue en transformatieve contexten.

De wetenschappelijke strekking

In aanvulling op een rijke traditie van onderzoek en conceptontwikkeling rond individueel leiderschap, is er een toenemende aandacht voor constellaties van individuele leiderschapspraktijken. Gebaseerd op literatuuronderzoek in bedrijfskunde, bestuurskunde, innovatie en research management, en op uitgebreide casestudies (over een periode van 15 jaren) presenteer ik conceptuele en analytische modellen om deze constellaties en vormen van organisatieleren beter te begrijpen.

De praktische toepasbaarheid

Op veel maatschappelijke terreinen hebben professionals een leidende rol in het scheppen van perspectief en anticiperen op fundamentele veranderingen. De inzichten en modellen die ik presenteer zijn praktisch bruikbaar voor bijv. leiders van academische groepen, maar ook voor lectoren en managers van HBO kenniscentra.

Met enige bewerking en nadere uitwerking, zijn ze zeker ook relevant voor het ontwerpen van nieuwe samenwerkingsvormen in het sociaal domein, zoals de sociale wijkteams die momenteel in alle Nederlandse gemeenten worden georganiseerd.

Het vervolg

Ik werk in samenwerking met mijn promotoren en enkele collega lectoren aan een aantal wetenschappelijke en vakpublicaties die in e..v jaren verschijnen.

In mijn consulting praktijk bij Technopolis in het onderzoekprogramma dat ik bij Avans leid, richt ik mij op praktische verbeteringen voor professionele leiders in ihet sociaal domein die zich in netwerkorganisaties richten op gelijktijdige verhoging van productiviteit en innovaties –  in vakjargon „ambidextere gespreid leiderschap constellaties”. 

kaft-slider

Download the summary in Dutch or English.

Download NL     Download ENG