Two people working with computer and book.

Opdrachten in het Onderwijs

Lopende opdrachten (voorbeeld)

het opstellen van een visie op informatievoorziening en ict-architectuur voor een gespecialisieerde mbo opleiding waar vnl part-time studenten leren en werken die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van elearning en onderwijsorganisatie

Afgeronde opdrachten (voorbeeld)

leiding geven aan het proces van formuleren, onderhandelen en vastleggen van een gezamenlijk organisatiemodel, business model en functioneel ontwerp voor een regionaal informatie- en ict-platform voor het beroepsonderwijs, provinciale bibliotheek en provinciaal onderzoeksbureau