6c8cf7af211473875eb358be22f0fac7_1400153040

Opdrachten in de Jeugdzorg

Lopende opdrachten (voorbeelden)

Leider van praktijkonderzoek naar clientregie in de jeugdzorg, met inzet van digitale portfolio’s die de samenwerking in samengestelde multidisciplinaire, waarbij de content toegankelijk is en deels onder beheer staat van clienten.

Voorbereiding van een proeftuin waarin miv maart 2015 zevenhonderd jeugdzorgprofessionals van tien organisaties met digitale teamportfolio’s en clientportfolio’s aan de slag gaan.

Afgeronde opdrachten (voorbeelden)

Programma manager Innovatie bij een jeugdzorgorganisatie. Leider van een meerjarig programma waarin drie projecten in samenhang werden ontwikkeld en uitgevoerd:

– oplijnen van het applicatielandschap, kanteling van de focus van informatiebeheer van de (gebruikelijke) achterkant van dossiers (ECDs) naar de voorkant van digitale clientportfolio’s en digitale teamportfolios die ‘achterlangs’ op de ECDs gekoppeld zijn

– ontwikkeling van een visie op ‘leren & innoveren’ in de praktijk van het werk, ontwikkeling van zelftest vragenlijsten mediawijsheid en co-creatie op teamniveau, ontwikkeling van een train the trainer programma

– ontwikkeling en implementatie van een maatwerk innovatie aanpak, waarbij teams in een cyclus van drie maanden in de praktijk kleinschalige co-creatieve verbeteringen in werkprocessen en hulpaanpakken ontwikkelen en toepassen