Opdrachten in de branch Gemeenten

Lopende opdrachten (voorbeeld)

(in voorbereiding) een proeftuin ict ondersteunde samenwerking met sociale wijkteams waarin clientregie centraal staat.

In aanvulling op en aansluitend op de visie die olv VNG/KING is ontwikkeld, organiseer ik proeftuinen met een doorlooptijd van 1 jaar. In dat jaar wordt in teams van SWT professionals, met burgers/’clienten’ die daartoe bereid zijn, een maatwerk platform ingericht.

dat platform voldoet aan de relevante beveiligingseisen qua privacy, en sluit aan op de visie van VNG/KING door in de jaren 2014/2015/2016 eerst met open source software te werken, alvorens vanaf 2017 in meerjarige systeemoplossingen te stappen.

de door mij georganiseerde en geregisseerde proeftuin dient 3 doelen:

– systematisch, met praktijkonderzoek onderbouwde, co-creatieve inrichting van een samenwerkingsomgeving voor profesionals in SWTs (en hun onmiddellijke collega’s in de achterliggende zorg/welzijngsorganisaties)

– een digitaal leer/werk platform en innovatiesystematiek ontwikkelen, waarmee een SWT stapsgewijs clientregie ontwikkelt en bestendigt. Een platform en werkwijze waarbinnen burgers en professionals op veilige wijze kunnen leren wat werkt in hun praktijk

– een praktijkomgeving bieden voor applicatie-ontwikkelaars en praktijkonderzoekers (vanuit het hbo) die nieuwe vormen van (team)sturing en (gespreid) professioneel leiderschap, clientregie en burgerkracht samen met professionals en burgers willen onderzoeken en ontwikkelen

Afgeronde opdrachten (voorbeeld)

Ontwikkeling en implementatie van resultaatsgericht werken in samengestelde, multidisciplinaire (CJG) teams, incl. ontwikkeling en toepassing van stuurindicatoren en dashboards

Planvorming en K/B analyses van het ontvlechten en invlechten van intergemeentelijke

WMO datasetsTraining & coaching en advisering van transitiemanagers en projectleiders op gebied van informatievraagstukken in de transitie van het sociaal domein

artikel