helmopfluotopv2_1400x250

Beste verkeersouders,

Via deze – besloten – blog wil ik jullie vragen medewerking te verlenen aan het praktijkonderzoek verkeersveiligheid en verkeerseducatie dat wij in de periode november 2015 t/m maart/april 2016 uitvoeren in opdracht van ROV-Oost Nederland en m.m.v. VVN Oost Nederland.

De term ‚praktijkonderzoek’ duidt er op dat wij de resultaten zo praktisch mogelijk willen vertalen, maar ook dat wij graag samen met jullie ervaringen willen ophalen, delen en duiden.

Blogs en forums als deze staan of vallen bij de actieve deelname van belanghebbenden. Ik zal daartoe regelmatig berichten plaatsen over:

  • de voortgang in de Helm op Fluo Top campagne in de gemeenten waarin jullie actief zijn
  • tussentijdse bevindingen uit ons onderzoek op de betrokken scholen
  • berichten uit onderzoek elders

Dit is een gezamenlijk forum: ook initiatieven van jullie, in de vorm van eigen foto’s,  korte reportages van opvallende leerpunten rond beïnvloeding van het verkeersgedrag van jullie kinderen, of anderszins, worden zeer op prijs gesteld!

De site is ‚besloten’, staat dus niet open to all. Ik zal tzt, in april/mei 2016, in overleg met VVN Oost bekijken wat we met de content doen. In geen geval zo maar openstellen, alles in goed overleg.

Voor verdere vragen en tips, aarzel niet mij te mailen!

Ben

Ben@kic-m.nl