Benoemd tot lector op Avans Hogeschool!

Benoemd tot lector op Avans Hogeschool!

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid. Hij is daarnaast senior consultant bij de Europese Technopolis Group, kantoor Amsterdam. Daar voert hij evaluaties en verkenningen uit rond ehealth en smart cities.

LOOPBAAN

Ben promoveerde aan de Universiteit Twente op innovatie in emergente organisaties, de sturende werking van gespreid leiderschap in netwerkorganisaties. Hij werkte gedurende ruim 30 jaren als onderzoeker, adviseur en bestuurder in het publieke domein. De relatie tussen nieuwe technologie en samenleving vormde daarbij de rode draad. Na 10 jaar ontwikkelingssamenwerking vervulde hij gedurende 12 jaren diverse functies voor de Universiteit Twente, waaronder directeur van de internationale opleidingen. Vanuit adviesgroep BMC was hij gedurende 8 jaren boardroom consultant op het gebied van digitalisering in de jeugdzorg, voor gemeenten, museumdirecties en ministeries. Voor het Programma-ministerie van Jeugd en Gezin was hij in 2008-2009 onderzoekleider voor het in kaart brengen van de informatiehuishouding jeugd(zorg), uitmondend in een advies aan de Tweede Kamer.

EXPERTISE

Ben is gewend praktijkonderzoek te organiseren. In het sociaal domein adviseerde hij gemeenten, sociale wijkteams en jeugdzorgorganisaties. Hij is ontwikkelaar van living labs en open innovatie coalities waaronder iCW2020 en het 20Creathon programma waarin jongeren en professionals samenwerken in ethische hack events. Professioneel leiderschap in het sociaal domein is voor Ben een belangrijk thema.

ONDERZOEK

Ben gaat zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van het onderzoeksprogramma, het bemensen van zijn kenniskring en het uitbouwen van werkveld- en onderwijsrelaties.