Benoemd tot lector op Avans Hogeschool!

Benoemd tot lector op Avans Hogeschool!

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid. Hij is daarnaast senior consultant bij de Europese Technopolis Group, kantoor Amsterdam. Daar voert hij evaluaties en verkenningen uit rond ehealth en smart cities.

LOOPBAAN

Ben promoveerde aan de Universiteit Twente op innovatie in emergente organisaties, de sturende werking van gespreid leiderschap in netwerkorganisaties. Hij werkte gedurende ruim 30 jaren als onderzoeker, adviseur en bestuurder in het publieke domein. De relatie tussen nieuwe technologie en samenleving vormde daarbij de rode draad. Na 10 jaar ontwikkelingssamenwerking vervulde hij gedurende 12 jaren diverse functies voor de Universiteit Twente, waaronder directeur van de internationale opleidingen. Vanuit adviesgroep BMC was hij gedurende 8 jaren boardroom consultant op het gebied van digitalisering in de jeugdzorg, voor gemeenten, museumdirecties en ministeries. Voor het Programma-ministerie van Jeugd en Gezin was hij in 2008-2009 onderzoekleider voor het in kaart brengen van de informatiehuishouding jeugd(zorg), uitmondend in een advies aan de Tweede Kamer.

EXPERTISE

Ben is gewend praktijkonderzoek te organiseren. In het sociaal domein adviseerde hij gemeenten, sociale wijkteams en jeugdzorgorganisaties. Hij is ontwikkelaar van living labs en open innovatie coalities waaronder iCW2020 en het 20Creathon programma waarin jongeren en professionals samenwerken in ethische hack events. Professioneel leiderschap in het sociaal domein is voor Ben een belangrijk thema.

ONDERZOEK

Ben gaat zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van het onderzoeksprogramma, het bemensen van zijn kenniskring en het uitbouwen van werkveld- en onderwijsrelaties.

Genomineerd voor de Van Poelje Prijs

Genomineerd voor de Van Poelje Prijs

Mijn proefschrift is vorige week door de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) genomineerd voor een prijs, mijn boek is op de longlist voor beste proefschriften in het jaar 2014 geplaatst.

Gerrit Abraham van Poelje (1884 – 1976) was één van de grondleggers van de Nederlandse Bestuurskunde. Hij betrok in 1928 de eerste leerstoel in de Bestuurskunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Zijn naam is gegeven aan de gerenommeerde VB-prijs voor de beste dissertatie die in een bepaald jaar verdedigd is.

Zorginnovatie

Zorginnovatie

Techniek in de leefomgeving cruciaal voor zelfstandigheid van ouderen 

Flexibilisering en miniaturisering van techniek in de leefomgeving biedt nieuwe kansen voor zelfstandig wonen van ouderen. Domotica, het woord ‚domos’ zegt t al, was verbonden met grote investeringen die nagelvast aan een woonhuis verbonden waren. Dat is passez. Als onderdeel van de algehele internet revolutie, zien we een snel groeiend aantal mobiele hulpmiddelen die aan de oudere en zijn draagbare apparatuur verbonden zijn, niet langer aan zijn woonhuis. Tegelijkertijd zien we een groeiende belangstelling voor coöperaties die welzijn en zorg regelen, in samenwerking met professionele organisaties.
De verkenning die Saxion KCL onderzoeker Ben Kokkeler ism de ouderenbond ANBO Enschede uitvoerde, laat zien dat ouderen open staan voor deze nieuwe ontwikkeling. Belangrijk is daarbij dat de mensen in hun directe omgeving waarmee ze overleggen om tot een besluit te komen voor aanschaf of huur van techniek, veel beter geïnformeerd wordt dan nu gebeurd. Ook is erg belangrijk dat er leen- en ruilfondsen van apparatuur komen, zodat een oudere al lerend van techniek kan veranderen en mensen die weinig te besteden hebben ook toegang hebben .
Dissertatie

Dissertatie

Mijn proefschrift – in a tweet

Op 29 oktober was de openbare verdediging van mijn proefschrift ‘distributed academic leadership in emergent research organisations’ aan de Universiteit Twente. In het proefschrift toon ik aan dat constellaties van gedistribueerd leiderschap die samenhangen met actiegebonden vormen van organisatieleren leiden tot anticipatie en besturing in ambigue en transformatieve contexten.

De wetenschappelijke strekking

In aanvulling op een rijke traditie van onderzoek en conceptontwikkeling rond individueel leiderschap, is er een toenemende aandacht voor constellaties van individuele leiderschapspraktijken. Gebaseerd op literatuuronderzoek in bedrijfskunde, bestuurskunde, innovatie en research management, en op uitgebreide casestudies (over een periode van 15 jaren) presenteer ik conceptuele en analytische modellen om deze constellaties en vormen van organisatieleren beter te begrijpen.

De praktische toepasbaarheid

Op veel maatschappelijke terreinen hebben professionals een leidende rol in het scheppen van perspectief en anticiperen op fundamentele veranderingen. De inzichten en modellen die ik presenteer zijn praktisch bruikbaar voor bijv. leiders van academische groepen, maar ook voor lectoren en managers van HBO kenniscentra.

Met enige bewerking en nadere uitwerking, zijn ze zeker ook relevant voor het ontwerpen van nieuwe samenwerkingsvormen in het sociaal domein, zoals de sociale wijkteams die momenteel in alle Nederlandse gemeenten worden georganiseerd.

Het vervolg

Ik werk in samenwerking met mijn promotoren en enkele collega lectoren aan een aantal wetenschappelijke en vakpublicaties die in 2015 zullen verschijnen.

In mijn consulting praktijk en in de onderzoekprogramma’s die ik ism lectoren van Saxion en NHL voorbereid, richt ik mij op praktische verbeteringen voor het productief functioneren van constellaties van professionele leiders in innovatie van het sociaal domein.

 

Samenvatting (4 A4 Nederlandstalig)

Nu downloaden

 

Summary (4 A4 English)

Download now [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]